Năng suất của cây cà phê có thể đột ngột thay đổi bất thường, khi có sự tác động tích như tỉa cành và nhổ cỏ được tiến hành thường xuyên. Hấp thụ chất dinh dưỡng sẽ là một nhân tố hết sức quan trọng trong việc đạt được tối đa năng suất có thể.

Để tạo ra chương trình sử dụng phân bón cho cà phê phù hợp, cả về tỷ lệ và thời điểm chính xác, phải dựa vào sự đánh giá năng suất đáng tin cậy và kết quả phân tích đất, nước và mô của phòng thí nghiệm.

One thought on “Phân bón cho cà phê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.