Phân bón: thời gian sử dụng phân bón có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất của cây trồng. Thời gian sử dụng đúng thời điểm làm tăng năng suất cây trồng, giảm thiếu hụt dinh dưỡng, nếu sử dụng phân bón hiệu quả và để ngăn chặn các tác hại của môi trường sẽ làm tăng dinh dưỡng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.